Eksempler produktioner / medproduktioner:

Eksempler på medlemsblade, hæfter og andre tryksager:
Danmarks Civile Hundeførerforening, Årsskrifter og medlemsblade
Hørehæmmet Ungdom, medlemsblade
Det Grønne Blad, medlemsblade
Leverandør Tidende, avisefterligning trykt med kun sort og rød
Info og kalendere til kommunernes ungdomsskoler
Følg ræven i Naturen, lærermateriale fra Miljøministeriet
C-Det-Ske, kalender over naturvejledning og arrangementer
Den Grønne Nøgle, ansøgningsskema til hoteller
Gøgler Lys, produktkatalog
Nyhedsbrevet Polen, Vejviser over Polen med pergamentomslag
Northroup Newsletters, Vejviser over Baltikum
Miljøportalen, folder
Den Grønne Nøgle, informations folder
Politiets Kunstforening, Brevpapir
3 Stjerne Booking, IDEM sæt selvkopierende kontrakt 3 sider
Gøgler Lys, julemærker
Danmarks Civile Hundeførerforening, Stofmærker til tøj og klistermærker
Diverse kunder, visitkort

(PDF) Eksempel på skematisk fremstilling af lovgivning
(PDF) Figur eksempel
(PDF) Eksempel på snit gennem højmose
(PDF) Kort eksempel
(PDF) Alt om skoven  (Hæfte udg. i forb. m. Skovens Dag 2004)
(PDF) Med hår og tænder  (Skovens Dag 2005)
(PDF) Skovens Urter  (Skovens Dag 2006)
(PDF) Skovens Kryb  (Skovens Dag 2007)
(PDF) Skov, Fugle, Folk  (Skovens Dag 2008)
(PDF) Informationsfolder til Miljøministeriet
(PDF) Landsplandirektiv til Miljøministeriet
(PDF) Rapport fra et arbejdsudvalg
(PDF) Folder til Københavns Lufthavne
(PDF) Debathæfte vedr. lovgivning om Nationalpark Thy
(PDF) Oplæg til høring på Christiansborg